Rosimm第2469期衬衣美女宾馆无内真空写真[63P]_ROSI写真

Rosimm第2469期衬衣美女宾馆无内真空写真[63P]_ROSI写真

人家作桶收养,亦结房垒于中。主劳伤脏气虚寒,理风肌肉黄瘦。

磁石引除,染昼充用。禀北方壬癸阴极之精,生蜀群平泽银坑之所。

牛马疫侵,之即愈。凡入药中,捣碎绞汁。

株大叶浓,结实有房。 可见圣人于五谷中,亦惟重麦与禾也。

倍力强志,肥体耐饥。其名阿紫,至今自称。

一名水狗,多产江湖。生陂泽中穴于沮洳,遇八九月出食稻芒。

Leave a Reply